მისამართი: ქალაქი თბილისი, რევაზ ჯაფარიძის ქ. #13
ტელეფონი: +(995 91) 00 33 14; +(995 99) 095 277
ელ-ფოსტა: infohumanconsulting@gmail.com